Keel, Neus & Oor Zaken

Interesse

COVID-19 maatregelen

Wij gaan ervan uit dat tijdens Keel Neus en Oorzaken de COVID-19 maatregelen nog van toepassing zijn. 

De volgende maatregelen gelden tijdens de scholing:

  • U houdt binnen / buiten altijd 1.5 meter afstand.
  • Er zullen maximaal 30 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn in de zaal.
  • Was vaak uw handen.
  • Blijf thuis bij klachten.
  • Volg de instructies van het personeel van de locatie en de organisatie.
  • Bij een verspoeling c.q. verscherping van de COVID-19 maatregelen zijn de RIVM richtlijnen van toepassing.