Keel, Neus & Oor Zaken

Aanmelden

KEEL, NEUS & OORzaken

in de huisartsenpraktijk

is scholing voor huisartsen en hun praktijkverpleegkundigen / praktijkondersteuners. 

Het programma zal op 5 verschillende data en locaties worden uitgevoerd. Iedere keer door een KNO arts en een huisarts uit de betreffende regio.

 

 

                                                                                                                                                                            Dym-2019-0904
                                                                                                                                                                            2018-12ACT-08A